مقالات آموزشی:

 
 
 

 
استاندارد IP XY
شبکه ابررسانا

این استاندارد در واقع بیان گر میزان مقاومت دوربین از نفوذ آب و خاک است که اگر در شناخت این مفهوم و انتخاب درست آن دقت نماییم خواهیم توانست در طراحی پروژه ها از کیفیت بهتری در طی زمان برخوردار باشیم. این استاندارد به صورت زیر نوشته می شود. به صورت کلی می توان این طور تشریح کرد که عددی که در کنار IP قرار می‌گیرد میزان حفاظت دستگاه شما را در مقابل اجسام خارجی، اعم از آب و گرد و غبار نشان می دهد. جالب اینجاست که هر کدام از دورقم کناری آی پی به تنهایی نشان دهنده قابلیتی است که ما در ادامه معنی آن را خواهیم گفت.

 
معنی رقم اول بعد از IP     (جدول استانداردهای مقاومت محیطی خاک)
عدد X معنی
1 حفاظت در برابر اجسام جامد بزرگتر از 50 میلیمتر
2 حفاظت در برابر اجسام جامد بزرگتر از 12 میلیمتر
3 حفاظت در برابر اجسام جامد بزرگتر از 2.5 میلیمتر
4      حفاظت در برابر اجسام جامد بزرگتر از 1 میلیمتر
5      حفاظت در مقابل گرد و غبار محافظت شده
6      حفاظت غیر قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار
 

 

 
معنی رقم دوم بعد از IP     (جدول استانداردهای مقاومت محیطی آبی)
عدد Y معنی
0 غیر محافظت شده
1 حفاظت در برابر چکیدن آب
2 حفاظت در برابر چکیدن آب زمانی که دستگاه نسبت به افق 15 درجه زاویه بگیرد.
3 حفاظت در برابر باران
4 حفاظت در برابر پاشیدن آب
5 حفاظت در مقابل جت واش
6 حفاظت در مقابل فشار آب شدید
7 حفاظت در مقابل اثرات غوطه وری تا عمق یک متر و تا 30 دقیقه زیر آب
8 حفاظت در مقابل غوطه وری
 

 

IP XY Protection class

Protection against contact and infiltration of water and dirt

In many environments electronical devices must stand rough conditions and work for their indented period of time nevertheless they are set out to dirt, dust and humidity. IP protection classes define how and where they can be used without getting a safety risk. Especially in medical areas the safety is very important for the device and all above for the patients.

:The following table shows the different IP protection classes

 
IP Characteristic 1
 for protection
against contact
IP Characteristic 2
 for waterproofing
0 No special protection 0 No waterproofing
1 Protection from solid objects
greater than 50mm in diameter
1 Protection from dripping water
2 Protection from object not greater than 12mm in diamete 2 Protection from vertically dripping water (tilted up to 15°)
3 Protection from object not greater than 2,5mm in diameter 3 Protection from sprayed water (tilted up to 60°)
4 Protection from object not greater than 1mm in diameter 4 Protection from splashed water
5 Complete protectionm against contact, Protection against dust deposit 5 Protection from water projected from a nozzle
6 Complete protectionm against contact, Protection from infiltration of dust 6 Protection against heavy seas, or powerful jets of water.
7 - 7 Protection against immersion
8 - 8 Protection against complete, continuous submersion in water.
9 - 9 Protection against the ingress of water form all directions even under greatly high pressure on the housing. (High-pressure/steam cleaner, 80-100 bar)
 

 
اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: بابل، ابتدای  کمربندی امیر کلا،
ورودی خیابان ام آر آی، مجتمع پردیس


تلفن: 32301206 (011)

فروشگاه: ابتدای امیرکلا، میدان امام علی،
خیابان ام آر آی، شبکه ابررسانا


تلفن:  4 - 32301152    20 - 32337019(011)

فکس: 32337200 (011)

ایمیل: info@abarsana.ir


سایت های مرتبطخدمات


 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت شبکه ابررسانا می باشد.